Turan Plastic
Turan Plastik bünyesinde, son kullanıcının emniyeti bizler için en yüksek önceliktir. Üretim yerimizde, BRCGS PM standartları gereğince bağımsız denetçiler tarafından gözlemlenip, değerlendirilen katı bir kalite ve hijyen yönetimi sistemi uygulanmaktadır.

Turan Plastik olarak, süt endüstrisi için kaplar üretmek üzere Türk gıda yeterlik sertifikasına sahibiz. Bizler için, yüksek seviyede hijyen farkındalığı ve hijyene önlemlerine katı bağlılık kaçınılmazdır.

Ürettiğimiz tüm ambalajlar, gıda maddeleri ile kullanıma uygundur. Ayrıca bizler ürettiğimiz ürünlerin ağır metal içermediği ve kurşundan arındırılmış olduğunu garanti ederiz. Tüm malzemelerimiz geri dönüştürülebilirdir.
KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
Turan Plastik San. ve Tic. A.Ş. olarak Extrüzyon, termoform, baskı ve sleevleme proseslerinde PP, PP-EVOH-PP, PS, PET materyalleri kullanılarak gıdalar için levha, plastik kap üretimimizde ürün güvenliği konusunda ulusal ve uluslararası ilgili yasal mevzuatlara ve diğer şartlara uymayı kabul eder.

Bu politika doğrultusunda;
Ürün kalitesi ve güvenliği ile ilgili tüm girdilerin spesifikasyonlara uygunluğunu sağlamayı, tedarik, üretim, depolama - sevkiyat süreç aşamalarında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kirlenmeyi önlemeyi ve kontrol altında tutmayı,

Sağlıklı ve güvenilir ürünler için sistematik düzenlemeler yapmayı, tanımlanmış ve ölçülebilir kalite parametrelerine uygun, güvenli ürün sağlamayı,

Uygun altyapı ve çalışma ortamında teknolojik yeniliklerden ürün güvenliğini arttıracak yönde yararlanmayı, taklit ve tağşişe bütünü ile karşı olarak, ürün savunma ilkeleri ile müşterisine karşı sorumluğunun gerekliliklerini karşılamayı,
Sağlıklı ve güvenilir ürün sağlanmasında iletişim ve eğitim olanaklarından yararlanıp, çalışanlarımızın bilinçli katılımını sağlamayı,

İnsan sağlığı göz önünde tutularak kurulan sistemin uygunluğunu, gelişmesini ve sürekliliğini sağlamak amacıyla prosedür ve talimatları uygulamayı, kayıtların tutulmasını sağlamayı ve yasal zorunlulukları izleyerek gereklerini yerine getirmeyi, Müşteri isteklerini ve yasal gereklilikleri sürekli değerlendirerek ve takip ederek, sistemi sürekli iyileştirmeyi,

İş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlem ve uygulamaları yasal mevzuat gereklilikleri doğrultusunda çalışma ve üretim sürecinin bir unsuru olarak kabul ederek, Çalışanlarımızın bilinçli katılımıyla sistemimizi sürekli iyileştirmeyi,

hedefler ve taahhüt eder.